Menu

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου αφορά στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας στο πλαίσιο ορισμένων εμπορικών επικοινωνιών και δραστηριοτήτων έρευνας για τις οποίες ζητούμε την συναίνεσή σας. Πρέπει πάντα να διαβάζεται μαζί με την Γενική Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας (ήτοι, της AUTO - HOUSE AEBE) στην οποία περιγράφονται οι γενικοί τρόποι επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας και την οποία πρέπει να αποδεχθείτε. Στο πλαίσιο αυτό: α) η εταιρεία μας και η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (“ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ”), οδός Εθνικής Αντιστάσεως 48, 15231 Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάς είναι οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και β) η TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA (‘ΤΜΕ’), Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium, είναι η Εκτελών την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, που θα συλλέγονται από την εταιρεία μας (όπως υποδεικνύεται παρακάτω) για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση εν σχέσει με τη δραστηριότητα INCREDIT που αφορά στην διαμεσολάβηση για την δυνατότητα χρηματοδότησής σας για την αγορά οχήματος από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η εταιρεία μας ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία.

1. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Η εταιρεία μας θα συλλέγει τις παρακάτω κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:

Α. Προσωπικά Δεδομένα που εσείς παρέχετε σε εμάς εφόσον είστε ήδη πελάτης μας :

  • Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό τηλεφώνων σας (σταθερό ή/και κινητό), αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αρμόδια Δ.Ο.Υ., αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία εκδόσεως και εκδούσα Αρχή τούτων, αριθμό αδείας ικανότητας οδηγού και ημερομηνία εκδόσεως και λήξης αυτής, καθώς και ιδιότητα κατόχου Toyota Visa και
  • Πληροφορίες σχετικές με το όχημά σας Toyota, ήτοι αριθμός κυκλοφορίας και αριθμός πλαισίου οχήματος που σας ταυτοποιούν.
  • Πληροφορίες που απαιτούνται από τα πιστωτικά ιδρύματά για την χορήγηση χρηματοδότησης όπως ενδεικτικά , επάγγελμα, βεβαίωση επαγγελματικής ιδιότητας, βεβαίωση εργοδότη, οικονομικά-φορολογικά στοιχεία σας (δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστικό σημείωμα κ.λπ κατά περίπτωση, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),, δεδομένα που αφορούν σε άλλα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με εσάς (ενδεικτικά, όνομα, επάγγελμα και στοιχεία επικοινωνίας συζύγου, καθώς και ιατρικό ιστορικό και δεδομένα υγείας.
  • Το είδος, το ποσό και την διάρκεια της χρηματοδότησης που θα λάβετε από το πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής μας.

Β. Προσωπικά Δεδομένα που εσείς παρέχετε σε εμάς ως δυνητικός πελάτης μας :

  • Ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός τηλεφώνων σας (σταθερό ή/και κινητό).

2. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς και βάσει των νομικών λόγων που περιγράφονται παρακάτω:

Σκοποί: Νομικοί λόγοι:
- Να σας ενημερώνουμε για την εκτέλεσης της σύμβασης σας.
- Να ικανοποιούμε και παρακολουθούμε την πορεία των αιτημάτων σας .
- Να διενεργούμε έρευνες/μελέτες σε σχέση με το αίτημά σας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας με σκοπό την εξυπηρέτησή σας(ισχύει για τους δυνητικούς πελάτες).
- Η χορήγηση της χρηματοδότησης και την εν γένει εκτέλεση και παρακολούθηση της σχετικής σύμβασης.
- Η λήψη και διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων προκειμένου να διαβιβασθούν στα συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας και την ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω αίτησης χρηματοδότησης.
Εκτέλεση σύμβασης
- Να σας στέλνουμε υπενθυμίσεις σχετικά με το όχημα Toyota ιδιοκτησίας σας και την ανανέωση οποιαδήποτε από εμάς προσφερόμενης υπηρεσίας η οποία πρόκειται να λήξει.
- Να σας ενημερώνουμε για προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών Toyota που θα μπορούσαν να αφορούν εσάς, το όχημα Toyota ιδιοκτησίας σας και/ή την μετακίνησή σας, καθώς επίσης και ενημερώσεις που αφορούν χρηματοδοτικά προϊόντα των εκάστοτε συνεργαζόμενων με την εταιρεία μας πιστωτικών ιδρυμάτων που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν.
- Να σας στέλνουμε πληροφορίες για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Toyota.
- Να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας στέλνουμε έρευνες/μελέτες που αναλαμβάνουμε σε σχέση με εσάς, το όχημα Toyota ιδιοκτησίας σας και/ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Toyota και, αμέσως μόλις λαμβάνουμε την συναίνεσή σας, να διεξάγουμε τις εν λόγω έρευνες/μελέτες και να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους.
- Nα σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία (newsletters) αναφορικά με την Toyota τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
Συναίνεσή σας (που δίδεται από εσάς όπως αναφέρεται παρακάτω)
- Η εταιρεία μας και η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ να επικαιροποιούν και να διορθώνουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα τα οποία είναι ήδη στην διάθεσή μας με νόμιμο τρόπο μέσω άλλων συστημάτων που χειριζόμαστε εμείς ή κάθε άλλος εκτελών την επεξεργασία ή αποδέκτης που αναφέρεται στην παρούσα.
- Για να επικοινωνούμε μαζί σας σε περίπτωση καμπανιών ανάκλησης στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το όχημά σας.
- Να διαχειριζόμαστε την συναίνεσή σας όπως αναφέρεται ανωτέρω (opt-ins, ανακλήσεις κ.λ.π).
Έννομο συμφέρον των Υπευθύνων Επεξεργασίας Δεδομένων
- Να συμμορφωθούμε με δικαστική εντολή ή με εντολή ή αίτημα εκ μέρους κάποιας Αρχής. Απαιτείται από τον νόμο.

3. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ / ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ

Α. Εφόσον είστε ήδη πελάτης μας

Η Toyota, ήτοι: η εταιρεία μας, η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ, η TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium, η BRITISH PROVIDENCE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. (“BRITISH PROVIDENCE”), οδός Εθνικής Αντιστάσεως 48, 15231 Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάς και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που συνεργάζεται με την εταιρεία μας (εάν δεν παρέχει η ιδία την εν λόγω υπηρεσία) για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας και την κατάρτιση συμβάσεων παροχής οδικής βοήθειας.

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η συναίνεσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή προς εσάς ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή για να σας κατακλύσουμε με οποιονδήποτε τρόπο με ειδήσεις/ ανακοινώσεις

Β. Εφόσον είστε δυνητικός πελάτης

Η Toyota, ήτοι: η εταιρεία μας, η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ και η TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium.

4.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω:

Χρονικό(ά) διάστημα(τα) διατήρησης - Κριτήρια: Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Α. Εφόσον είστε ήδη πελάτης μας: Για δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία συλλογής τους ώστε να παρέχουμε σε εσάς τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Β. Εφόσον είστε δυνητικός πελάτης: Για ένα (1) έτος από την ημερομηνία συλλογής τους ώστε να παρέχουμε σε εσάς τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Οι μόνες εξαιρέσεις στα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται ανωτέρω είναι στις περιπτώσεις όπου:

- ο νόμος απαιτεί από εμάς να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή να τα διαγράφουμε νωρίτερα ή
- μπορεί να έχουμε έννομο συμφέρον να εγείρουμε, να αποδείξουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις σχετικές με τα προαναφερόμενα προϊόντα και/ή υπηρεσίες (π.χ. ζητήματα ευθύνης από προϊόντα, απαιτήσεις από αδικοπραξίες, κ.λ.π) ή
- αυτό απαιτείται για λογιστικούς, φορολογικούς ή ελεγκτικούς σκοπούς ή
- αυτό απαιτείται για την προστασία δικού σας εννόμου συμφέροντος (π.χ. σε περίπτωση καμπανιών ανακλήσεων κ.λ.π) ή
- εσείς ασκείτε το δικαίωμά σας να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα (όπου αυτό εφαρμόζεται) και εμείς δεν χρειάζεται να τα τηρούμε σε σχέση με οποιονδήποτε από τους λόγους που επιτρέπονται ή απαιτούνται από τον νόμο.
Όλες οι κατηγορίες των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως περιγράφεται ανωτέρω.

5. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η εδρεύουσα στο Λονδίνο μητρική εταιρία της TOYOTA ΕΛΛΑΣ, INCHCAPE PLC (22a St. James's Square, London, SW1Y 5LP).
Διαχείριση Ασφαλειών Αυτοκινήτων & Οδική Βοήθεια: H BRITISH PROVIDENCE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. (“BRITISH PROVIDENCE”), οδός Εθνικής Αντιστάσεως 48, 15231 Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάς και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που συνεργάζεται με την εταιρεία μας (εάν δεν παρέχει η ιδία την εν λόγω υπηρεσία) για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας και την κατάρτιση συμβάσεων παροχής οδικής βοήθειας.
Συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την χορήγηση χρηματοδότησης
Τρίτοι εμπορικοί εταίροι που παρέχουν υπηρεσίες στους ως άνω Υπευθύνους Επεξεργασίας και οι οποίοι στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών τους ενδέχεται να επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

6. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να γίνουν προσβάσιμα σε αποδέκτη(ες) σε χώρες εκτός ΕΟΧ όπως αναφέρεται στην συνέχεια:

Αποδέκτης(ες) εκτός ΕΟΧ Χώρα
Salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA (στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την τεχνική επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας) ΗΠΑ
Σημ.: Όταν μια εταιρία είναι εγκατεστημένη εκτός ΕΟΧ, έχουμε αναπτύξει Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCCs) ώστε να υποχρεώνεται η εταιρία να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο νόμιμο και θεμιτό.

a